Nawet najlepsze systemy informatyczne są bezużyteczne bez odpowiedniego przeszkolenia ludzi, którzy na nich pracują. Szkolenia nie tylko podnoszą wydajność pracy, ale również bezpieczeństwo danych.